Cách đo đạc phương vị nhà trong phong thủy.

Hỏi: Xin hỏi, trong phong thủy có mấy ? Cách đo các đó trong nhà ở? Lan Anh (Nam Định).

Trả lời

524 Cách đo đạc phương vị nhà trong phong thủy.

Trong có 24 phương vị dựa trên 4 hướng chính là đông, tây, nam, bắc trong địa lý.
Tuy nhiên, từ 4 phương đó làm cơ sở đó phong thủy chia thêm 4 phương: đông bắc, đông nam, tây bắc, tây nam, tức có 8 phương vị.
Sau đó tiếp tục từ 8 phương vị này, mỗi phương vị chia thành ba phần đều nhau sẽ có thành 24 phương vị, mỗi phương vị khoảng 15 độ.
Để đo chính xác phương vị phải dùng . Tuy kim nam chân của chỉ về phương bắc nhưng như vậy cũng là đã chỉ rõ phương nam và lấy tâm nhà, mặt hướng trước làm chuẩn chính.

Theo KTS Nguyễn Định
Công ty Cổ phần Tư vấn phong thủy Nam Khánh

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>