Những điều cần biết về phong thủy tường rào.

Với mỗi khu đất là cả một thế giới riêng, để những nhà khác không xâm phạm.

584 Những điều cần biết về phong thủy tường rào.

Về khi nhìn vào tường rào người ta có nhận xét

Sự thăng trầm trong căn nhà, tường rào được chăm sóc là gia chủ có dư tiền nhiều của, để ọp ẹp là đang thiếu trước hụt sau.
– Tường rào không được trổ cửa sổ như vậy phạm vào Chu tước khai khẩu (dễ bị tiếng thị phi).
– Trước hẹp sau rộng, hay ngược lại đều không tốt, vì vào thế “Thoái điền bút”.
– Không cao hoặc thấp quá, vừa tầm nhìn vào nhà theo thế cân xứng mỹ thuật.
– Không xây sát thân nhà, góc đông bắc không vỡ nứt.
– Không xây tường trước rồi xây nhà, là phạm chữ Tù.
– Tường rào phải có cổng, hai bên dựng cột tính theo bước , căn nhà sẽ thêm .
– Nhà có cửa hậu tốt. Nhưng đại kỵ khi đứng từ cửa chính nhìn thấy cửa hậu, nhà sẽ tản khí, tất sẽ tản tài, xấu.

(Theo blogphongthuy)

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>